#
#

PROJEKT: PAMIĘĆ O JANIE PAWLE II

Główne założenia projektu

Głównym celem projektu „Pamięć o Janie Pawle II” było i jest przypominanie społeczeństwu w Kanadzie, KIM BYŁ, SKĄD POCHODZIŁ I CO ZROBIŁ DLA ŚWIATA NASZ NAJWYBITNIEJSZY RODAK JAN PAWEŁ II. Uważamy, że to jest podstawowa powinność Polonii na całym świecie. Albumy trafiły do polskich i kanadyjskich duszpasterzy, kanadyjskich polityków oraz uniwersyteckich bibliotek.

Honorowy patronat

Projekt PAMIĘĆ O JANIE PAWLE II zrealizowany został pod honorowym patronatem:
- byłego sekretarza Papieża Jana Pawła II Kardynała STANISŁAWA DZIWISZA
- prowincjała Polskiej Prowincji Ojców Oblatów w Kanadzie, a także przewodniczącego Konferencji Polskich Księży na Wschodnią Kanadę O. JANUSZA BŁAŻEJAKA, OMI,
- ambasadora RP w Kanadzie ZENONA KOSINIAKA-KAMYSZA.

Komitet wykonawczy:

Z myślą o wydaniu tej niezwykle ważnej dokumentacji zawiązany został specjalny Komitet, w osobach:
- O. Ryszard Kosian, OMI – współautor (główny organizator Polonijnego Spotkania z Ojcem Świętym w Toronto w 1984 r.),
- Stanisław Stolarczyk – współautor i wydawca (autor książek o Papieżu Janie Pawle II, organizator Polonijnego Spotkania z Ojcem Świętym w Toronto w 1984 r., reporter obsługujący spotkanie Jana Pawła II w Fort Simpson z Indianami i Inuitami – 1987 r.),
- Jolanta Malara – sekretariat.

WIĘCEJ O ALBUMACH

Album „Papa, we remember you…” odegrał wielką rolę w uchwaleniu przez kanadyjski Parlament Dnia Jana Pawła II. Został wysłany, jako pewnego rodzaju lobby do wszystkich parlamentarzystów i senatorów kanadyjskich przed głosowaniem w sprawie Dnia Jana Pawła II.

Projekt składał się z wydania drukiem trzech albumów: Papa,we remember you…

Pamiątkowy album wydany niezwykle starannie, w czterech językach (polski, angielski, francuski, włoski), oprawny w złoty naturalny jedwab, stanowi niezwykle cenną pamiątkę nie tylko Polaków mieszkających w Kanadzie i po za jej granicami, ale również Kanadyjczyków. Album zawiera unikalne zdjęcia, nigdzie dotąd nie publikowane.

Papa, we are with you…

Album wydany po polsku i angielsku jest swoistą dokumentacją największego spotkania z Rodakami podczas całego pontyfikatu Jana Pawła II. Ojciec Święty przybył do „swoich” w dniu 14 września 1984 r. Na miejsce spotkania przybyło przeszło 60 tysięcy rodaków z Kanady oraz Stanów Zjednoczonych.

Papa, we are listening to you…

Album wydany po polsku i angielsku z homiliami Jana Pawła II wygłoszonymi w Kanadzie. Papież Jan Paweł II, podczas swoich duszpasterskich pielgrzymek wygłosił kilkadziesiąt homilii oraz przemówień, zasiewając swym słowem ziarna wiary, miłości i pokoju. Akcentował istniejąca w Kanadzie wielonarodowość i atmosferę szacunku dla wolności i ludzkiej godności. Dawniej były to przesłania Papieża – naszego Dobrego Pasterza, dzisiaj Świetego Jana Pawła II. Niechaj goszczą w naszych domach. I to nie tylko od święta, ale na co dzień, i będą zawsze wyznacznikiem naszego postępowania.